ENERJİ

ENERJİ YATIRIMI VE DANIŞMANLIĞI

Türkiye elektrik piyasası, artan talep ve pazar liberalizasyonundaki önemli ilerlemeler sayesinde son 10 yılda güçlü ve canlı bir piyasa olma özelliğini korumuştur. Özel teşebbüslerin elektrik sektöründeki payı % 75’e ulaşmış olup söz konusu oran her geçen gün artmaktadır. Spot elektrik alışverişlerinden sorumlu EXIST’in kurulması, elektrik piyasasına ivme kazandırmıştır. Üretim şirketlerinin elektriklerini şeffaf bir platformda satma kabiliyeti, benzer pazarlarda var olan perakende tarifelerle ilişkili finansal ve politik riskleri en aza indirmektedir.


MENSİS ENERJİ YATIRIMI VE DANIŞMANLIĞI, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve satışı konularında faaliyet gösteren veya faaliyet göstermek isteyen yerli ve yabancı enerji şirketlerine teknik ve finansal fizibilite çalışmalarından pazar ve regülasyon araştırmalarına kadar geniş bir yelpazede aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.YATIRIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


MENSİS, enerji sektöründeki 28 yıllık deneyimiyle Türkiye'nin gelişen enerji piyasasının önemli aktörlerinden biri olarak, yerli ve yabancı enerji şirketlerinin yatırım ve işletme faaliyetlerinde yol gösterici rol oynamaktadır.


MENSİS ENERJİ YATIRIMI ve DANIŞMANLIĞI, enerji alanında optimum maliyetle enerji tesisleri yatırımı yapmakta ve yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir. Tesislerin günün en ileri teknolojisiyle kurulması ve maksimum verim sağlamak üzere yönetilmeleri MENSİS'in temel uzmanlık alanları arasındadır. Bu alanda, endüstriyel işletmelerin enerji yatırımlarında profesyonel destek hizmeti veren MENSİS, enerji üretimi, dağıtımı ve iletimi konularında çözümler oluşturmaktadır.


MENSİS’in sunmuş olduğu enerji yatırımı ve danışmanlığı hizmetleri aşağıda tanımlanan alanları kapsamaktadır:


-Fizibilite

-Kapasite Tespiti

-Projelendirme

-Teknik Şartname

-Analiz

-Sözleşme / Lisanslama

-Kurulum

-Teknik Kontrol

-Devreye Alma

-Eğitim

-İzleme

-Alım-Satım Sözleşmeleri

-Enerji İthalat

-İhracat İşlemleriİŞ GELİŞTİRME HİZMETLERİ

MENSİS, Türkiye elektrik piyasasında yatırım, birleşme ve satın alma danışmanlığı yapmakta ve işletmede olan ve işletmede olmayan elektrik santrallerinin satın alınması, devralınması veya başka ülkelerde kurulması konusunda seçenekler sunmaktadır.PİYASA HİZMETLERİ


MENSİS, uzmanlık alanı kapsamında aşağıdaki piyasa hizmetlerini vermektedir:


-Dağıtım

-İletim

-Perakende Satış


konularında tarife ve regülasyon hizmetleri;


-Yan Hizmetler Piyasası

-Kapasite Mekanizması

-Dengeleme Piyasası

-Spot Piyasa UygulamalarıMÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

MENSİS, enerji üretimi, dağıtımı ve iletimi alanlarında yeni teknolojilerin hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

-Modern Enerji Yönetimi Uygulamaları

-Şebeke Tesisleri Mühendislik Uygulamaları

-Otomasyon

-Akıllı Şebeke Uygulamaları