MENSİS Hakkında
HAKKIMIZDA
.
Enerji yatırımı ve danışmanlığı ile dış ticaret alanlarında başarılı ve inovatif iş modelleri geliştirmekte ve odaklandığı iş alanlarında müşterileri için sürdürülebilir büyüme sağlamaktadır.

.
Enerji alanında yatırım yapmak isteyen şirketler için en uygun modeli, günün en ileri teknolojisi ile optimum maliyetle kurarak, maksimum verim elde etmesini sağlamaktadır. Bu alanda, endüstriyel işletmelerin enerji yatırımlarında profesyonel destek hizmeti veren MENSİS, aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımları ve depolama sistemleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

.
Türkiye'nin ihracat potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlamaya odaklanmış olup çağdaş ve dinamik yapısıyla sektörüne önderlik etmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası ticaret usullerine uygunluk ve şeffaflık çerçevesinde hedef pazarlara yönelik değerli ticari metaların pazarlanması konusunda çalışmaktadır. MENSİS, uluslararası ticaret alanında sahip olduğu geniş network ve uzman kadrosuyla enerji, tekstil, tarım, gıda, madencilik ve medikal sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

BAŞKANDAN MESAJ...Enerji alanında çalışanlar sözlerine, genellikle enerjinin yaşamımızdaki önemine vurgu yaparak başlar. Tartışmasız enerji hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Yalnızca günlük hayatımızda değil; ülkelerarası ilişkilerden, toplumların gelecek inşasına kadar enerjinin etkili ve belirleyici olmadığı alan yok. Sadece yakın çevremize, Doğu Akdeniz’deki enerji senaryolarına, hidrokarbon rezervlerinin keşfine yönelik global yoğunlaşmaya baktığımızda bile enerjinin önemi sanıyorum daha da anlaşılabilir hale geliyor.

Ülkemiz enerji alanında şüphesiz önemli adımlar atmaktadır. Bir taraftan doğalgazda enerji kavşağı olması, diğer taraftan enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı yatırımlar yapması ve yenilenebilir kaynaklara önem vermesi atılan adımlardan sadece birkaç tanesi... Elektrikte ülke kurulu gücü 100 bin MW’a yaklaşmış durumdadır. Bu kurulu gücün oluşumunda özel sektörün payı gittikçe artmaktadır.

Ülkeler, küresel rekabette avantajlı olmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için enerjiyi verimli kullanmalıdır. Enerjiyi verimli kullanan ülkelerin ekonomik olarak başarılı ve rekabette öncü konumda olacağı açıktır.


Genel olarak baktığımızda güvenli enerji konseptinde üç başlık ön plana çıkıyor:
  • - Verimlilik
  • - Dijitalleşme
  • - Yenilenebilir kaynakları çoğaltma.

Dağıtım, iletim ve üretim operasyonlarında dijitalleşme ciddi avantajlar oluşturmakta ve kesintisiz, kaliteli enerji sunumuna önemli katkılar sunmaktadır.

Global dünya yenilenebilir kaynak tesisinde önemli adımlar atmaktadır.

Yakın gelecekte yatırım planlarımızın artarak devam edeceği Güneş enerji sistemlerinde tesis yatırım bedellerinin gün geçtikçe düşmesi önemli avantajlar sunmaktadır. En son mini YEKA ihalelerinde ortaya çıkan fiyatlara baktığımızda çatı üstü GES uygulamaları daha da elverişli hale gelmiştir.

Mensis Enerji, çatı üstü GES uygulamalarında EPC olarak birçok projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşamış bulunmaktadır.

Birçok ilde milyonlarca vatandaşımızın istifade ettiği elektrik dağıtım yatırımlarında yüklenici olarak çalışmaktayız. Özel sektör enerji tesislerinin yapımını gerçekleştiriyoruz.

Yerli ve yabancı yatırımcılara üretim yatırımlarında; yatırımın niteliği, konsepti ve bölgesi konularında danışmanlık vermekteyiz.

Elektrik ve doğalgaz dağıtım bölgelerinde tarifeler konusunda danışmanlık faaliyeti vermekteyiz.

Herkesin, her zaman ulaşabileceği temiz enerji için çalışıyoruz.
Mensis Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah ATALAY


Yenilikçilik Sürdürülebilirlik Verimlilik

Uzmanlık Güvenilirlik

Müşteri Odaklılık Sorumluluk

Uyum Yeteneği Sonuç Odaklılık

ENERJİ YATIRIMLARINIZA 'DEĞER' KATIYORUZ!

YÖNETİM, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME ODAKLI ENERJİ YATIRIM DANIŞMANLIĞIMIZ 28 YILLIK SEKTÖREL DENEYİMİYLE YATIRIM PROJELERİNİZE YÖN VERİYOR!


İLKELERİMİZMüşteri odaklı çalışma stratejimiz ile “en iyi” olmayı hedefleriz.

İnsan kaynağımız en değerli varlığımızdır.

Gelişimin kaynak yaratmaktan geçtiğinin bilincindeyiz.

İş ahlakı ve dürüstlük “olmazsa olmaz”ımızdır.

Ülkemize güç verme bilinciyle bir dünya oyuncusu olmayı hedefleriz.