Abdullah Atalay SolarEX Güneş Enerjisi Fuarı'a Konuşmacı Olarak Katıldı - 06.04.2024

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Abdullah Atalay, SolarEX Güneş Enerjisi Fuarı'nda enerji sektörünün geleceği hakkında önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, 2023-2024 dönemindeki enerji üretimi ve tüketimini değerlendirerek, sanayi tüketimi, rüzgar üretimi, baraj su seviyesi, ithal kömür fiyatları gibi faktörlerin enerji arz ve talebini nasıl etkilediğini anlattı.

 

Sn. Atalay, atalet (inertia) kavramının enerji sistemlerindeki önemine vurgu yaparak, geleneksel jeneratörlerin depolanan kinetik enerjisi sayesinde frekans regülasyonu sağladığını belirtti. Modern rüzgar ve güneş santrallerinin, güç elektroniği ekipmanı aracılığıyla şebekeye bağlandıkları için doğası gereği atalet sağlamadığını ifade etti.

 

Modern enerji sistemlerinde frekans tepkisi sağlayan yeni teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Abdullah Atalay, geleneksel senkron jeneratörlerle ilişkili elektromanyetik zincirlerin yerini, rüzgar ve güneş santrallerinin şebeke koşullarına tepkisini kontrol eden sensörler ve yazılımların aldığını belirtti.

 

Sonuç olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasıyla şebeke esnekliğinin ve frekans kontrolünün sağlanabileceğini vurgulayan Sn. Atalay, ataletin yenilenebilir enerji kaynaklarının önünde doğal bir engel olmadığını, aksine gelişen teknolojilerle birlikte yenilenebilir enerji sistemlerinin daha da optimize edilebileceğini ifade etti. Ayrıca, dağıtım ve iletim sistemi planlarının modern şebeke vizyonuyla donatılması gerektiğini ve konut çatı GES uygulamalarında prosedür kolaylığı sağlanmasının önemini belirtti.

 

Yönetim Kurulu Başkanımız, enerji sektöründeki teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin, enerji üretiminde verimliliği artıracağını ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacağını vurguladı. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasıyla birlikte, enerji altyapısının da bu doğrultuda modernize edilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, enerji depolama sistemlerinin ve akıllı şebeke teknolojilerinin geliştirilmesinin önemine değindi. Türkiye’nin enerji sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle ilerlemeye devam edeceğini söyledi.